Po "zubaté" do Kořenova

5. června 2011 v 19:42 | Vláďa |  Velké železniční cestování naší vlastí
...A je tu konečně léto, počátek července, za dva týdny mi začíná dovolená. Ale jsou také svátky Cyrila a Metoděje, které jsem často trávil na cestách. Zatím však se celý týden nad celými Čechami válejí černá mračna, jedna bouřka střídá druhou a sotva na chvíli vysvitne slunce, za pár okamžiků už opět leje jako z konve a křižují se blesky. Co počít? Dnes je pátého července a obloha je jako zázrakem jako vymetená, dokonce vychází slunce. Po dlouhé době tedy přece jen může začít můj "čas vlakovandrů". Honem bágl na záda a ranním osobákem v půl sedmé do Prahy...


První "vlakovandr" začíná v Praze-Vysočanech a povede do Jizerských hor

Dnešní trasa je již sice projetá, ale první a zároveň poslední jízdu jsem jel někdy ve svých devíti letech, kdy jsem o této trati nevěděl ještě téměř nic. Vyrážím totiž na projížďku naší jediné ozubnicové trati - Tanvald - Harrachov.
Rychlík Praha hl.n. - Tanvald, tvořený motorovým vozem řady 854.035 - 3 se dvěma modernizovanými přípojnými vozy Bmx se protahuje úzkou skalní soutěskou u Satalic, přetne zelenou plochu kbelského letiště, mine obrovské budovy čakovického cukrovaru, dnes již sloužícího jiným účelům, zahučí po mostě přes Labe u Neratovic, za nádražím ve Všetatech chvíli závodí s rychlíkem Kolín - Ústí n.Lab., vedeným stejnosměrnou lokomotivou řady 163.075 - 5. Pak už zamáváme majestátnímu hradu v Mladé Boleslavi, v Bakově nad Jizerou předjíždíme českolipský spěšňák, složený z motoráku 854.020 s novým řídicím vozem 954 a za Mnichovým Hradištěm se rozletíme rovinami Českého Ráje pod Drábskými Světničkami k Turnovu. Za Turnovem zamáváme zámku Hrubý Rohozec a Dlaskovu statku v Dolánkách a zřícenině hradu Frýdštejna v Malé Skále a stoupáme do kopců k Železnému Brodu. Motorový vůz MSV řady 854 má, podle vytí nového motoru Caterpillar, co dělat. Ze Železného Brodu pokračuje trať dlouho souběžně s tratí do Semil a tvoří spolu jakousi "falešnou dvoukolejku". Občas zde, k pobavení cestujících, dochází i k jakýmsi "závodům" vlaků.
Po chvíli už se přehučíme tok Jizery po viaduktu u Spálova, poblíž něhož se nachází i významná technická památka v podobě hydroelektrárny Podspálov, a ztěžka stoupáme do údolí říčky Kamenice, k Jesennému, Plavům a Velkým Hamrům.
Trať vede i pod zámkem Hrubý Rohozec
Malebný úsek trati poblíž Dolánek

Dlaskův statek v Dolánkách

A je 10 hodin dopoledne, když přesedám v Tanvaldě na lokálku Liberec - Harrachov, tvořenou motorovým vozem MSV řady 854, sunoucím přívěsný vůz řady 010, s jednou stranou upravenou na přepravu jízdních kol. Zaujímám tedy ještě s několika cyklisty a fandy pohodlné místo na přední plošině přívěsného vozu a začínám natáčet videozáznam.
Hned za zhlavím začínáme šplhat do stoupání. Tady je trať, postavená roku 1902, opatřena dvoulamelovou Abtovou ozubnicí, do níž zabíralo kolo ozubnicového stroje původních parních lokomotiv řady 404.0 i motorových řady T 426.0. jiné tehdejší stroje by stoupání až 57 promile nevyjely.

Nájezd na ozubnici

Ozubnice sloužila až do roku 1988, kdy zde byly úspěšně vyzkoušeny nové motorové lokomotivy ČKD řady 743, vybavené elektrodynamickou brzdou, která začne působit, jakmile vlak překročí nejvyšší dovolenou rychlost 22 km v ozubnicových a 55 km v adhezních úsecích. Ozubnice již slouží pouze při občasných nostalgických jízdách motorových lokomotiv řady T 426.001 a 003.

Ozubnicová motorová lokomotiva Semmering-Graz-Paukert řady T 426.001

Kromě lokomotiv se tu vystřídalo i několik typů motorových vozů. Osobní dopravu zajišťovaly vozy řad M 240.0 (820), M 152.0 (810), 814 (Regionova) a v současné době je zajišťována vozy řad 842, 843 a 854.
Motorové vozy rovněž ozubnici nepotřebují a nákladní doprava je zde dnes minimální.
Projedeme krátkým tunelem a jsme ve stanici Desná. Tady přibíráme další cyklisty. Následuje viadukt nad ulicí, a zas zářezy, oblouky, husté křoví, další tunel a jsme v Dolním polubném. Z trati před stanicí odbočuje vlečka do sklárny. Ve stanici, degradované jako všechny ostatní na zastávku, druhá. Zchátralá budova, kde byly natočeny i některé scény z komedie "Kalamita" s Bolkem Polívkou a Zdeňkem Svěrákem, zeje prázdnotou, nástupiště tone v husté, vysoké trávě, z níž smutně vyčnívají zbytky odříznuté druhé koleje. V roce 1996, 4 roky po vyhlášení tratě technickou památkou, zde byly vyňaty a zničeny jedinečné ozubnicové výhybky! Jiné podobné již u nás neexistují.
Protože na extrémním stoupání musí hnací vozidlo být na nejnižším místě vlaku, tedy vlaky musí jezdit sunuté, hlídkuje na přední plošině přívěsného vozu průvodčí a vysílačkou informuje strojvedoucího o situaci na nechráněných přejezdech: "Přejezd volný...přejezd volný...jsme za přejezdem, můžeš sunout!"
Za drncání a skřípání projíždíme málo využívanou kořenovskou zastávkou. Zmizela dřevěná čekárna, na nástupišti se kupí hromady kamení a rumoviny. Za zastávkou následuje dlouhý, rovný tunel, za nímž se niveleta láme, ozubnice končí a pravotočivým obloukem vjíždíme do nádraží v Kořenově.


Kořenovské nádraží
...a jedna z původních ozubnicových parních lokomotiv - 404.002 (foto neznámý autor)

Pět kolejí a velká budova svědčí o zašlé slávě kdysi významné stanice. Dopravní služba byla zrušena, ve dvou místnostech jakési nevyužité kanceláře bylo otevřeno malé železniční muzeum. Počasí se opět kazí, tak se aspoň mám kam schovat.
Ve dvou místnostech je k vidění kus ozubnice s ozubeným kolem, portréty konstruktérů ozubnicových systémů, původní dopravní stůl výpravčího, spousta fotografií z historie provozu, ale také ukázka stožáru trakčního vedení - ze sousedního Pruska sem totiž vedla trolej a pod napětím 15 kV 16,7 Hz sem zajížděly i elektrické lokomotivy. Po druhé světové válce byl elektrický provoz zrušen a stožáry v roce 1960 snesené. S koncem elektrického provozu byl také zrušen přeshraniční provoz do Szklarské Poreby a nakrátko obnoven až roku 1990 a po roce opět ukončen. Vstupné do muzea je vskutku lidové - 30 Kč.
K dostání je výběr pohlednic a vystřihovánka modelů rozhledny Štěpánka a lokomotiv 404.0 a T 426.0.
Z expozice kořenovského železničního muzea - Abtův ozubnicový systém
Původní dopravní stůl výpravčích
...a vzpomínky na původní elektrický provoz


Prohlídka muzea se mi líbila, teď se jdu trochu porozhlédnout okolím nádraží. V budově naproti přes kolejiště, kde dříve sídliloželezniční učiliště, je dnes penzion. V sousedství jižního (tanvaldského) zhlaví stávala tříkolejná výtopna s točnou, vodárnou a správkárnou. Parní lokomotivy, floridsdorfské stroje řad 404,001,002 a 003 dosloužily na počátku 60. let minulého století. Dochovala se lokomotiva 404.003. V roce 1986 na tuto a s ní deponovanou motorovou lokomotivu řady T 426.001 pod tíhou sněhu spadla střecha. Lokomotivy byly opraveny a 404.003 je vystavena v železničním muzeu v Jaroměři, ale z výtopny zůstaly do dnešních dní jen chátrající, holé zdi. Točna i paprsky zmizely pod hustým porostem bujné vegetace a pod tíhou sněhu se za nějaký čas zřítila i střecha dílny a dodnes nebylo opraveno nic. V původním stavu zůstala jen vodárna.
Torzo kořenovské výtopny

Ruiny správkárny

Lepšímu stavu se zatím těší alespoň vodárna
V této budově bývalo železniční učiliště

Sotva pořídím videozáznam a pár fotografií, dává se do mírného, ale hustého deště. Co se tedy jít zatím někam najíst? Proti nádraží se dosud nachází starý ubytovací hostinec "Jizerský dvůr", kde jsem asi v roce 1970 s rodiči a sestrou přespával. Tehdy, ač jsme sem přijeli autem, jsem se byl také podívat na zdejším nádraží a poprvé viděl motorovou lokomotivu SGP řady T 426.0 a dověděl se od rodičů něco málo o ozubnicové trati.
V ubytovacím hostinci "Jizerský dvůr" měl bývalý nádražní personál svou jídelnu

Hned vedle se nachází nový penzion "U krbu" s útulnou restaurací a za ním ještě "privát", takže o ubytování tu jistě není nouze. Zajdu si tedy "Ke krbu" a dávám si slepičí polévku s nudlemi, drůbeží masovou směs s rýží a coca-colu.
Po obědě vysvitlo slunce, za tratí nacházím pohodlnou cestu po vrstevnici a zkusím se jít podívat ke známému jizerskému viaduktu a k zářezu, kde se natáčela scéna z filmu "Kalamita" se záchranou cestujících z vlaku, zavaleného sněhovou lavinou. Procházka okrajem vlhkého, vonícího lesa je sice příjemná, ale cesta jako by neměla konce a čas kvapí-nazbývá než vycházku k mostu a místu natáčení vzdát a vrátit se na nádraží. Za necelou půlhodinu je tu poloprázdný motorový vůz MSV řady 843 a sjíždíme do Tanvaldu.
Na dvou kolejích tanvaldského depa nacházím kolem stařičké dřevěné točny pestrou směsici historických vozidel. Každý fanda může bez problémů přijít a vyfotografovat si obě původní ozubnicové lokomotivy SGP řad T 426.001 a 003 a motorové vozy Tatra řad M 240.056 a 056, k nimž donedávna patřil i vůz blízký mému srdci-M 240.021, který aktivní službu skončil na tratích z Čelákovic na Mochov a Brandýs n.L., ale předloni poblíž Harrachova padl za oběť ničivému požáru, způsobenému technickou závadou. Účelům traťové údržby slouží neméně pěkné "prasátko" ČKD řady 701.460 - 8.
Ozubnicová motorová lokomotiva SGP řady T426.003 v Tanvaldě

Ozubnicové kolo lokomotivy T426.003

"Prasátko" a "rakušanka" s "krasavcem"

"Krasavci" (či "singrovky") řady M 240 056 a 057 "Rakušanka" řady T 426.001

Historická, ale dosud spolehlivě fungující točna a nářaďový vozík Tatra Vm 32003

Počasí nakonec přece jen přeje, den se tedy nakonec vyvedl jak měl. Na zbývající hodinu se příjemně utábořím stranou na klidném místě na osluněném konci nákladové rampy a otvírám si knížku. Tady se bude dobře číst. Ale hodina přece jen uběhne a rychlík na Prahu už čeká . Tak nastupovat a na shledanou za čtrnáct dnů na dalším "vlakovandrování"!


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ceskazeleznice | Web | 15. července 2011 v 20:07 | Reagovat

Moc pěkný článek o ozubnici,nedávno jsem tam taky byl:) koukni na můj blog mám tam taky fotky ozubnice.

2 bushhog | Web | 20. června 2015 v 17:20 | Reagovat

nebankovní půjčka online borovany :-x

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama